Bakgrunn:

For å styrke innlandets utviklingsmuligheter ble det tatt initiativ til å danne et Elektronettverk i Innlandet. En god del bedrifter og foretak innen elektro/elektronikk-bransjen ble invitert til et oppstartsmøte.

Oppstart:

Oppstartsmøtet fant sted 15. september 2005. Det var godt oppmøte og stor interesse for koblingen mellom høgskolemiljø og bedrifter. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe på 4 for å jobbe med mulighetene.

Arbeidsgruppe:

Bedrift Kontaktperson
Capinor Atle Jensen
HAPRO - Hadelandprodukter AS Roar Moen
HiG - Høgskolen i Gjøvik Halgeir Leiknes
TOPRO - Totenprodukter AS Arnfinn Bøe


 

Det ble den 24.8.2006 bestemt å bytte navn til Elektronikk Innlandet.