Vår hovedmålsetting er å bruke våre ressurser på arbeidsoppgaver som vil bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet.

Kontaktinformasjon

 

 

Kontaktinformasjon
Nettside: k8.no

 

 

Ko-Aks er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen. Vi skal være en motor for innovasjon, nyskapning og vekst.   

Kontaktinformasjon
Nettside: koaks.no

 

 

Kontaktinformasjon 
Nettside: ntnu.no/gjovik