Nammo er et høyteknologisk selskap innen forsvarsindustrien. Nammo er engasjert i utvikling, testing, produksjon og salg av ammunisjon og rakettmotorer. Selskapet er også verdensledende innen demilitariseringstjenester. Omsetningen i 2009 var på 3,5 milliarder norske kroner. Konsernet har 1900 ansatte og virksomheter i 7 land.

Nammo Raufoss AS er konsernets største datterselskap med nærmere 700 ansatte og en tredjedel av omsetningen. Hovedkontoret ligger på Raufoss i Vestre Toten kommune.

Kontaktinformasjon
Nettside: nammo.com