ETC - Electric Time Car AS utvikler og selger løsninger for komplett bilhold, inklusiv elektronisk kjørebok, skadereduksjon og nøkkelsikring. Alt i en og samme løsning – tilpasset deres behov. ETC levere også softvarebasert utvikling innen Java og C#, gjerne med integrasjon mot hardware.

Kontaktinformasjon